Expoziţia şi albumul, deopotrivă, oferă icoane ale modei de altădată, explicate prin conjuncturalul de atunci, încearcă să completeze unui puzzle al vremii insistând asupra unor lucruri peste care, în general, s-a trecut şi se mai trece cu oarecare uşurinţă, deşi ele pigmentează factualul cunoscut pe baza unei cercetări mai seci, de arhivă. O cercetare de acest gen întregeşte nu doar datele din istoria modei ci şi pe cele care ţin de istoria factuală politică, economică, socială şi culturală, de antropologie şi psihologie. Imaginile sunt o mărturie a transformărilor pe care societatea le-a cunoscut în perioada 1840-1947 sub impactul Revoluţiei Industriale şi a marilor progrese ale ştiinţei, al confruntărilor militare şi al derapajelor de natură economică, modificări care se reflectă şi la nivelul modului de a gândi şi al felului în care femeia a reuşit să-şi depăşească angoasele schimbându-şi comportamentul şi, nu în ultimul rând, costumul, fără a renunţa la atuurile feminităţii.
Am avut la dispoziţie materiale inedite din colecţiile muzeului albaiulian (litografii, fotografii, reviste) , deosebite reviste şi albume de modă din colecţii particulare şi o remarcabilă colecţie privată de carte poştală ilustrată cu imaginile starurilor din cinematografia europeană şi americană a perioadei interbelice.

Întregul material ilustrativ mi-a oferit mai întâi plăcerea de a privi şi aceea a documentării, mai apoi, bucuria şi şansa de a înţelege fiecare epocă şi moda vestimentară specifică timpului, şi, în cele din urmă, nestăvilita dorinţă de a încerca să fac accesibile aceste minunate imagini care pot bucura inima oricărei femei. Pentru toate acestea mulţumesc oamenilor care au stat aproape de mine şi, mai ales, colecţionarilor, care mi-au oferit cu mare nobleţe şi eleganţă piese din colecţiile lor, doamnele Valentina Achim, Daniela Ciugudean, Felicia Mircea şi domnul Cristian Florin Bota.

 

Muzeograf Ionela Simona Mircea