Tabel cronologic privind apariţia revistei
„Gând Tineresc”

Nr.

Crt.

Anul

Numerele

Luna

Coordonator
publicaţie

Redactor Şef /
Secretar de redacţie

1.

1946

1

2

Noiembrie
Decembrie

Graţiella Ciuleanu

Aristide Păsărescu

2.

1947

3,4,5,6,7-8,9

Ianuarie- Decembrie

Graţiella Ciuleanu

Aristide Păsărescu

3.

1948

1 şi 2

Ianuarie, Februarie

Graţiella Ciuleanu

Lidia Sadoveanu

4.

1963 Gînd Curat

1

-

Ion Lăncrănjan

Colectivul Cenaclului literar „George Coşbuc”

5.

1967

1 şi 2

Ion Lăncrănjan

Rodica Bontea

6.

1968-1969

1

Ileana Eneşel

Radu Vîrbănescu

7.

1969

2

Februarie

Ileana Eneşel

Brutus Raţiu

8.

1970- 1971

1 şi 2

Februarie

Ion Lăncrănjan
Tit Liviu Lascu

Colectiv de elevi

9.

1971-1972

1

Februarie

Emil Gherbea,
Tit Liviu Lascu,
Ion Lăncrănjan

Colectiv de elevi

10.

1972- 1973

1

Februarie

Tit Liviu Lascu

Teodoriţă Bar

11.

1973- 1974

1

Februarie

Tit Liviu Lascu

Teodoriţă Bar

12.

1974- 1975

1

Februarie

Tit Liviu Lascu

Teodoriţă Bar/
Adriana Lăpăduş

13.

1975- 1976

1

Februarie

Tit Liviu Lascu

Mariana Holban/
Lia Mirth

14.

1976- 1977

1

Tit Liviu Lascu
Lucia Goia

Lia Mirth/
Adriana Lăpăduş

15.

1977- 1978

1

Februarie

Traian Pătrăşcanu
Lucia Goia

Lia Mirth

16.

1978- 1979

1

Februarie

Traian Pătrăşcanu

Lia Mirth

17.

1994

1

Mioara Cerbu
Lucia Negoiţă

Cornel GeorgeComşa/ Corina Toma

18.

1995

1- 3

Mioara Cerbu
Lucia Negoiţă

Cornel GeorgeComşa / Corina Toma

19.

1997

1- 4

Mioara Cerbu
Lucia Negoiţă

Monica Rusan /
Linda Torok

20.

1999

1- 5

Mioara Cerbu
Lucia Negoiţă

Gabriela Boca/
Camelia Şanta

21.

2003

1

2

Noiembrie

Decembrie

Sorin Schiau    Avram Cristea
Liviu Cordea

Bogdana Corcoz

22.

2004

3

4

5

6

Februarie
Ediţie de Paşti
Iunie
Noiembrie

Sorin Schiau
Avram Cristea
Liviu Cordea

       Bogdana Corcoz

23.

2006

7

Februarie

Avram Cristea

     Bogdana Corcoz

24.

2007

8

Februarie

Sorin Schiau
Tudor Ponoran

     Bogdana Corcoz

25.

2008

9

Februarie

Sorin Schiau

Diana Dăian
Mihaela Popa

26.

2009

10

Februarie

Sorin Schiau
Elena Vîrdea

Felician Beniamin Onuț
Mălina Stanciu

27.

2010

11

12

Februarie

Aprilie

Sorin Schiau
Carmen Palcu
Andreea Rotche

Colectiv de elevi

28.

2011

13

14

Februarie

Aprilie

Sorin Schiau
Carmen Palcu
Andreea Rotche

Colectiv de elevi

Numere ale revistei se mai păstrează la: Muzeul Unirii din Alba Iulia Nr. 1 şi 2 pe 1946, Academia Română din Bucureşti– Biblioteca Academiei numerele din 1946-1948 şi 1971- 1978, Biblioteca Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj- Napoca numerele revistei din anii 1946 şi 1948, Biblioteca Astra din Sibiu numerele revistei din anii 1946 -1948.

prof. Sorin Schiau