O expoziţie despre femeie şi feminitate, despre eleganţă şi stil, la Alba Iulia

Dincolo de interese, dincolo de încercarea de a manipula publicul, moda, ca stil, îşi are un rost şi o frumuseţe aparte. Pentru că stilul, în cadrul modei, obiectivează, poate redescoperi sinele sau îl poate arunca în anonimat. Stilul salvează, reprezintă marca identităţii persoanei. În acest sens, putem spune că moda este sursă şi mijloc de întâlnire cu tine şi ceilalţi. Ea acreditează ideea că omul superior se realizează pe sine inclusiv prin veşmânt, îşi domină trupul prin spirit, are discernământ.

O eleganţă a stilului înseamnă atitudine, o prezenţă dată de armonia interioară a valorilor autentice cu făptuirea, cu tot ce transmiţi în exterior prin vestimentaţie, coafură, gestică şi limbaj. Eleganţa nu se afişează cu ostentaţie. Ea există sau nu, ori e cultivată. În fapt este vorba de trăirea firescului, de o naturaleţe care presupune înţelepciune şi, nu în ultimul rând, respect faţă de tine şi semenul tău. O femeie atrăgătoare este aceea care a reuşit să îşi descopere propriul stil, propria eleganţă. Ea nu caută să imite, ea alege. Şi, pentru a alege, trebuie să se cunoască şi să îndrăznească să fie ea însăşi. Să rămână femeie.

Fără să am înclinaţii vetuste, prin profesie trăiesc, uneori, nostalgia trecutului. Chiar dacă trecutul rămâne trecut, timpurile de altădată pot fi amintite şi comparate, regretate sau condamnate, scopul rămânând totdeauna acela de a educa.

De ce o expoziţie şi un album sub genericul: DesFaceri ale timpului. Un secol de modă în imagini de epocă (1840-1947)? Pe de o parte, pentru că haina este un produs des făcut pentru a răspunde unor nevoi ale omului în general, ale femeii, în special, pe de alta, fiindcă argumentele mele în prezentarea unui secol de modă sunt imagini care vin din trecut, desfaceri ale unor colecţii.